KONTAKTA OSS
ToppBanner banner_solceller_enwell_everodselbyra/>

 SOLCELLS INSTALLATIONER I DALARNA

Det här kan du producera

Solceller i mora & falun

Solceller blir en allt vanligare syn på hustaken i Sverige. Vartefter solcellstekniken har utvecklats har prisbilden förändrats och gjort solceller mer tillgängliga för vanliga villaägare. Med solceller och energi från solen kan ditt hushåll bli delvis självförsörjande på el, under delar av året kan många även sälja överskottet av den egenproducerade elen. Grunden i anläggning är solcellsmodulerna, idag finns det många fabrikat att välja bland men vi använder enbart produkter av högsta kvalitet.

Hos oss finns det solcellsexperter som är redo att hjälpa dig med att hitta en bra anläggning anpassad efter ditt hushålls förutsättningar. De solcellsanläggningar vi installerar håller mycket hög kvalitet både vad gäller material och installation. Installationen sköts av vår egen utbildade och certifierade personal. Sammantaget får du en driftsäker anläggning med en effektgaranti på minst 25 år.

Kontaktformulär

Hembesök ger bästa lösningen

Det är många aspekter att ta hänsyn till vid utformning av en solcellsanläggning. Den nuvarande elförbrukningen, taklutning, väderstreck och skuggning är exempel på faktorer vi tittar på vid hembesök. För att kunna ta fram ett optimalt lösningsförslag går vi noggrant igenom alla husets förutsättningar och hushållets energibehov. Du får också chans att ställa frågor om tex lagring och försäljning av överskottsel. Vill du lagra överskottselen behöver anläggningen kompletteras med ett batteri. Efter besöket sammanställs informationen och du får en offert.

Kvalificerad personal

Installation av solceller sköts av Enwells personal, på det sättet kan vi säkerställa att det finns tillräcklig kompetens vid alla moment. Våra installatörer har de certifikat som krävs och inom varje team finns tillräcklig erfarenhet för att kunna erbjuda våra kunder trygghet och säkra installationer. Genom att ha kvalificerad personal kan vi tryggt ta ansvar för alla steg i arbetet; rådgivning, kalkylering, montering och service. Vi kan även bistå med den för- och färdiganmälan som behöver göras till ägaren av elnätet innan man installerar en solcellsanläggning och när installationen är klar.

Hållbara lösningar på långsikt

Livslängden på dagens solpaneler beräknas till minst 30 år, sannolikt mellan 40 och 50 år. Vi arbetar med högkvalitativa material och finns som stöd och servicepartner långt efter färdig installation.

 

Lagring
Din solcellssanläggning kan kompletteras med ett batteri för att lagra din överproduktion. Solcellerna producerar mest energi på dagen, men hushållens behov av energi är störst på morgonen och eftermiddagen. Din överproduktion kan du antingen sälja eller lagra i ett eget batteri för att sedan använda den när den behövs bäst och när elkostnaden är som högst. För dig som har effektabonnemang, som blir allt vanligare när elleverantörerna vill jämna ut elförbrukningen och ta bort effekttopparna på nätet, så kan du undvika dina effekttoppar genom att sprida ut din förbrukning under dygnet och därmed undvika en högre effekttariff.

"Solceller till hus och fastigheter blir alltmer efterfrågat, särskilt i Skåne där de generösa soltimmarna ger möjlighet till extra bra lönsamhet"

ENWELL DALARNA

Kostnadsfri anmälan till elnätägaren

Du får kostnadsfri hjälp med för- och färdiganmälan till nätägaren av oss. För- och färdiganmälning är ett krav för att få installera och driva solcellsanläggningen, efter avslutad installation får du din elmätare programmerad så att du kan sälja överskottselen.

Statligt stöd vid solcellsinstallation

From 1a januari 2021 finns ett grönt skatteavdrag för solceller. Avdraget för Grönt teknik täcker 20% av kostnaderna för material och arbete, som mest 50 000kr per person och år. Avdraget görs direkt vid köp, du behöver alltså inte ansöka om det i efterhand.

KUNDCASE

Ta del av berättelser från några av våra kunder. Våra kunders upplevelse är vårt viktigaste uppdrag. 


VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Vänligen fyll i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer om våra klimatsmarta lösningar.
Någon av våra representanter kontaktar dig.

dalarna dalarna solceller
Firstname
Phone
Namn *
E-post *
Telefonnummer *
Gatuadress inkl. gatunummer
Postnummer *
Postort
Typ av produkt
Meddelande

Samtycke *
Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar personuppgifter.